Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 21.09.2021

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

21. septembra 2021 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia ( kB, pdf)
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (207 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (423 kB, pdf)
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021 (2,8 MB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (3,3 MB, pdf)
 6. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6,5 kB, pdf)
 7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (15 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 10. Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, sociálne oddelenie (4,4 MB, pdf)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry (245 kB, pdf)
 12. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry (248 kB, pdf)
 13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (303 kB, pdf)
 14. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Domu kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (210 kB, pdf)
 15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.2021 (240 kB, pdf)
 16. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 17. Rôzne.

Informačný materiál:
Správa o stave bytového fondu za rok 2020 (215 kB, pdf)

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.


Uznesenia

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Videozáznam

 

 

Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 10.11.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00