Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.09.2022

POZVÁNKA
na 19. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

27. septembra 2022 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva (191 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (242 kB, pdf)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 (489 kB, pdf)
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022 (1,9 MB, pdf)
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,8 MB, pdf)
 7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincová), občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,6 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m² v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (419 kB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9,5 MB, pdf)
 10. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (8,6 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Mgr. Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4 MB, pdf)
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (8 MB, pdf)
 13. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (851 kB, pdf)
 14. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom časti telocvične v ZŠ Beňovského 1, vo výmere 703 m² na dobu 10 rokov, Strednej odbornej škole pedagogickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (2,4 MB, pdf)
  -> Osobitné hlasovanie
 16. Návrh na poskytnutie dotácie na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska (184 kB, pdf)
 17. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (4,4 MB, pdf)
 18. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1425 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 2 reklamných zariadení spoločnosti euroAWK, spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (14,1 MB, pdf)
  -> Osobitné hlasovanie
 19. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (14,9 MB, pdf)
  -> Osobitné hlasovanie
 20. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (16 MB, pdf)
  -> Osobitné hlasovanie
 21. Návrh na mimoriadnu finančnú dotáciu na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (115 MB, pdf)
  -> Osobitné hlasovanie
 22. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
 23. Rôzne

Informačný materiál:

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 21.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 14.10.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00