15. augusta 2020
Meniny má Marcela

Zasadnutie MZ 01.12.2016

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

1.    decembra 2016 (štvrtok) o 17. 00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia.
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva (2,7 MB)
  2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti parkovacej politiky (1,8 MB)

   Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Uznesenie

Zápisnica

Videozáznam

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00