29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie MZ 08.11.2016

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

8. novembra 2016 (utorok) o 17. 00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia.
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

  1. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmena čl. 91ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89 (71 kB)
  2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj (468 kB)

    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie

Zápisnica

     

     

    Dátum zverejnenia: 02.11.2016
    Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00