10. apríla 2020
Meniny má Igor

Zasadnutie MZ 09.08.2018

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

9. augusta 2018 (štvrtok) o 17.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

 

Návrh programu

       Otvorenie mimoriadneho zasadnutia

       Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  1. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018-2022 (120 kB)
  2. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy Materskej školy Galbavého 5“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (96 kB)

       Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia


Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00