28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie MZ 11.10.2017

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

11.     októbra 2017 (streda) o 14. 00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia

Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

I. časť

   1. Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca miestneho zastupiteľstva a zloženie sľubu nového poslanca (191 kB)

II. časť

   2. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2017 (325 kB)

   3. Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Sokolíkova" (4,2 MB)

Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania
Výsledky hlasovania mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 11. októbra 2017 (283 kB)

Uznesenia
Uznesenia č. 250 – 252 z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 11. októbra 2017 (308 kB)

Videozáznam
Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia MZ Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, 11.10.2017

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00