Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Zasadnutie MZ 13.02.2018

POZVÁNKA

na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
13. februára 2018 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

    Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (205 kB)
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly (398 kB)
 3. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017 (ústna)
 4. Návrh na spolufinancovanie projektu podporeného Prezídiom Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (181 kB)
 5. Návrh na odzverenie pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160 – ostatné plochy, vo výmere 13 450 m² , k. ú. Dúbravka, evidovaný katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 847 (1,8 MB)
 6. Návrh na odvolanie Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-neposlanca Mediálnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka (149 kB)
 7. Rôzne
 8. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

   Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Informačný materiál

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

   

   

  Dátum zverejnenia: 08.02.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00