Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Zasadnutie MZ 13.12.2016

POZVÁNKA

na 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

13. decembra 2016 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
       Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (98 kB)
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017 (2,4 MB)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok (176 kB)
 4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2015/2016 (640 kB)
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly (259 kB)
 6. Návrh Zásad o hospodárení a nakladaní s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (3,2 MB)
 7. Návrh na predaj pozemkov, parc. č.1804/7, 1804/10 a 1804/14, k. ú. Dúbravka, Kvetoslave Lazorišákovej (4,1 MB)
 8. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 18/5, k. ú. Dúbravka, vo výmere 67 m2 , MUDr. Michalovi Klimíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,9 MB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1644/5, k. ú. Dúbravka, Andrejovi Gundelovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,5 MB)
 10. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr. Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,3 MB)
 11. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/11, k. ú. Dúbravka, TOMECOLLECTION SK s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (952 kB)
 12. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú., Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,3 MB)
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 13,42 m2 , v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti SPO – Ba s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (161 kB)
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 22,10 m2 , v Dome kultúry Dúbravka, Bc. Róbertovi Marečkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (167 kB)
 15. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 24,60 m2 , v Dome kultúry Dúbravka, Ľudovítovi Srncovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (158 kB)
 16. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 65,70 m2 , spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB)
 17. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, skladové priestory, vo výmere 12 m2 , občianskemu združeniu “BUNKRE“, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,1 MB)
 18. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov, strážny domček, parc. č. 2855, k. ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2 , časti pozemku, parc. č. 2855, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65 m2 a tenisového a volejbalového kurtu, parc. č. 2855, k. ú. Dúbravka, vo výmere 2 652 m2, spoločnosti LAGADI, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB)
 19. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017 (91 kB)
 20. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2017 (89 kB)
 21. Rôzne (75 kB)
 22. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
  Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica


 

 

Dátum zverejnenia: 08.12.2016
Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00