29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie MZ 14. mája 2019

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

14. mája 2019 (utorok) o 16. 00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

       Otvorenie mimoriadneho zasadnutia.

       Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

  1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým sa článok 69 dopĺňa odsekom 4 (99 kB)
  2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým sa článok 91 dopĺňa odsekom 4 (120 kB)
  3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (287 kB)

    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00