Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie MZ 16.04.2019

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

16. apríla 2019 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  1. Informácia o činnosti Expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Bratislava IV, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 (ústna)
  2. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022 (212 kB)
  3. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Miestnej knižnice, na Sekurisovej ulici 12 v Bratislave, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné centrum MACKO n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (238 kB)
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi Spolok BRATISLAVSKÉ MAŽORETKY A and M, ako prípad hodný osobitného zreteľa (210 kB)
  5. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (709 kB)
  6. Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti (658 kB)
  7. Informácia o vybavení interpelácie z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 19. 2. 2019 (156 kB)
  8. Rôzne
  9. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Video

 

 

 

Dátum zverejnenia: 11.04.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00