Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Zasadnutie MZ 17.04.2018

POZVÁNKA

na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

17. apríla 2018 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie sľubu nového poslanca (247 kB)
 2. Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (237 kB)
 3. Návrh uznesenia o prijatí dlhodobého bankového úveru (286 kB)
 4. Informácia o činnosti útvaru kontroly (599 kB)
 5. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (550 kB)
 6. Návrh na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, v suteréne bytového domu na Bullovej 11, Bratislava, súp. č. 1171, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, Petrovi Priedhorskému a Dáše Priedhorskej, bytom Bagarova 1175/7, Bratislava (273 kB)
 7. Návrh na predaj nebytového priestoru-garáže č. 914, v suteréne bytového domu na Bullovej 19-25, Bratislava, súp. č. 1172, vedenej na LV č. 3392, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, kupujúcemu Jaroslavovi Klinčekovi, bytom Bullova 19, Bratislava (2,2 MB)
 8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov-kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku, parc. č. 2248, vo výmere 360,96 m2 , nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO: 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa (295 kB)
 9. Návrh na nájom nebytových priestorov-pivničných priestorov v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku, parc. č. 2248, vo výmere 40 m2 , Mariánovi Kocanovi, bytom Revolučná 3544/25, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (282 kB)
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 130 m2 , BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava, IČO: 35 924 535, ako prípad hodný osobitného zreteľa (274 kB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka,vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (293 kB)
 12. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku, parc. č. 3163, vo výmere 173,88 m2, nájomcovi FREEDU PLUS, s.r.o., Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 44 658 265, ako prípad hodný osobitného zreteľa (266 kB)
 13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, vo výmere 65,70 m2, spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (266 kB)
 14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 13. 2. 2018 (197 kB)
 15. Rôzne
 16. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

   

   

  Dátum zverejnenia: 13.04.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 03.05.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00