7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie MZ 20.11.2017

POZVÁNKA

  

     na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

 

20.  novembra  2017  (pondelok)   o  18. 00 hod.

 

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice

1.Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k  návrhu dodat- 
   ku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, čl. 91 – Rozpočtové určenie
   príjmov Bratislavy a mestských častí(10,5 MB)

Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Hlasovanie  z  mimoriadneho  zasadnutia  miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 20. 11. 2017 (82 kB)

Uznesenia
Uznesenie č. 253 z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 20. novembra 2017 (237 kB)

 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00