Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zasadnutie MZ 25.09.2018

POZVÁNKA

na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

25. septembra 2018 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (192 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajne školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (395 kB)
 3. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 841 01 Bratislava (320 kB)
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2018 (1,8 MB)
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly (342 kB)
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (289 kB)
 7. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2, nájomcom Petrovi Ondrejkovi, Ondrejovi Halušťokovi a Lenke Jamriškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB)
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,2 MB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
 10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3088/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m², Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (597 kB)
 11. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú.Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,1 MB)
 12. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, na ulici Saratovská 2/A v Bratislave, vo výmere 202,3 m² (535 kB)
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica


   

   

   

  Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00