Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. februára 2024
Meniny má Frederik

Zasadnutie MZ 26.09.2017

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. septembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice zo zasadnutia

 1. Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva (77 kB)
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017 (484 kB)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity, financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (128 kB)
 4. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka, Zadanie (3 MB)
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly (226 kB)
 6. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 , Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB)
 7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2 , Ing. Gabriele Karmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2 , Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 , nájomcovi Stanislav Šandor-Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 149, vo výmere 14,9 m2 , Ing. Iveta Hoštáková – KOZMETIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka – garážový box, vo výmere 12 m2 , Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa(1 MB)
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 15. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 16. Návrh na prehodnotenie spôsobu započítania nájomného Centru rodiny, n.o., Bazovského 6, Bratislava (2 MB)
 17. Návrh na odvolanie odborníka-neposlanca z funkcie člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (76 kB)
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia


 

Dátum zverejnenia: 21.09.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00