Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. apríla 2024
Meniny má Jela

Miestny kontrolór

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:

  • miestneho kontrolóra volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo,
  • voľbu a odvolanie potvrdzuje zastupiteľstvo formou uznesenia,
  • bez schválenia uznesenia sú voľba, alebo odvolanie miestneho kontrolóra neplatné,
  • miestny kontrolór je zamestnancom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka,
  • za svoju činnosť zodpovedá miestnemu zastupiteľstvu, ktorému priamo predkladá správy o výsledkoch kontroly. Predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a záverečnému účtu za rozpočtový rok,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom,
  • vykonáva kontrolnú činnosť ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti,
  • vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a dodržiavania interných predpisov.

 

Kontakty:
Bc. Marián Takács
Telefón: 02/60101180
E-mail: kontrolor@dubravka.sk, marian.takacs@dubravka.sk 

Kôpková Viera 
Telefón: 02/60101160 
E-mail: viera.kopkova@dubravka.sk

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 16.09.2021

Miestny kontrolór:

Zodpovedná osoba: Bc. Marián Takács
Telefón: 02/60101180
E-mail: kontrolor@dubravka.sk, marian.takacs@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00