24. mája 2019
Meniny má Ela

Zástupca starostu

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:
 • starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva,
 • starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo,
 • starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu starostu do 60 dní od odvolania zástupcu starostu,
 • zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.


 zástupca starostu PhDr. Luboš Krajčír

PhDr. Ľuboš Krajčír

 • e-mail: vicestarosta@dubravka.sk
 • Tel: 02/69202526
 • mobil: 0911 450698
 •  

   

  Dátum zverejnenia: 17.11.2015
  Dátum poslednej aktualizácie: 04.07.2018

Kontakt

Zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka:  PhDr. Ľuboš Krajčír 
E-mail: vicestarosta@dubravka.sk
Telefón: 02/69202526 
Mobil: 0911 450 698

 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00