23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zástupca starostu

 V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

  • starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva,
  • starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo,
  • starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu starostu do 60 dní od odvolania zástupcu starostu,
  • zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.


 zástupca starostu Ing. Marián Bohunský
Ing. Marián Bohunský


Kontakty a fotografie sú uverejnené v rozsahu súhlasu poskytnutého jednotlivými poslancami na tento účel.

 

     

    Dátum zverejnenia: 20.12.2022
    Dátum poslednej aktualizácie: 19.01.2023

Kontakt

Zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka: Ing. Marián Bohunský
Telefón: 02/69202511
E-mail: 
vicestarosta@dubravka.sk, marian.bohunsky@dubravka.sk

 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00