23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Aj seniori s vyšším dôchodkom dostanú príspevok

Aj seniori s vyšším dôchodkom dostanú príspevok

V roku 2014 chodilo na obed 23 seniorov, o rok neskôr 25 seniorov, dnes je to viac než dvesto. Počet seniorov s trvalým pobytom v Dúbravke, ktorí sa chodia stravovať, stúpol. Dôvodom je zvýšený príspevok na stravovanie. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ho zvyšovala v roku 2016 a k pozitívnej zmene prišlo aj na prelome rokov 2019 - 2020. Po novom majú nárok na príspevok na stravovanie aj dôchodcovia s vyšším dôchodkom.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka tak reagovala na skutočnosť, že životné náklady dôchodcov sa neustále zvyšujú. „Je preto potrebné zabezpečiť dôchodcom dôstojnejšie sociálne postavenie a aktualizovať výšku finančného príspevku na spoločné stravovanie,“ vysvetlila Nadežda Zeleníková, vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva miestneho úradu.

Stravníkom s dôchodkom nad 500,01 eur mestská časť doteraz finančný príspevok na stravovanie nepriznávala, po novom sa horná hranica výšky dôchodku zvýšila do sumy 550 eur a zároveň sa zmenilo rozpätie jednotlivých hraníc výšky dôchodku.

Na stravovanie môžu dôchodcovia využívať šesť jedální – v zariadení NÁRUČ Senior & Junior na Fedákovej, Domove jesene života na Hanulovej, Domove pri kríži a v školských jedálňach - Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Karola Adlera, Základnej škole Sokolikova a Základnej škole Beňovského, ktorá však z kapacitných dôvodov nových stravníkov neberie.

Aby dôchodcovia príspevok dostali, potrebujú okrem podmienky trvalého pobytu v Dúbravke aj žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie. Dostupná je na webovej stránke mestskej časti dubravka.sk alebo na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na Žatevnej 4.

K žiadosti je potrebné priložiť aktuálny výmer starobného alebo invalidného dôchodku a občiansky preukaz. So žiadosťou spolu s prílohami treba prísť na oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva na Žatevnej 4 v úradných hodinách, ktoré ju skontroluje a potom podať do podateľne miestneho úradu.


Kam môžu dôchodcovia na obed - NÁRUČ Senior & Junior, Fedákova 5, Domov jesene života, Hanulova 7/A, SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Domov pri kríži, ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova

Príspevky:

Výška dôchodku - do 350,00 eur - 1,50 (príspevok)

od 350,01 do 450,00 - 0,80 (príspevok)

od 450,01 do 550,00 - 0,40 (príspevok)

 nad 550,01 - žiadosť sa zamietaSpäť na Dôležité oznamy

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00