3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Mimoriadna dotačná výzva

Mimoriadna dotačná výzva

Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie. Alokovaná čiastka je 4 520 eur.

Cieľom dotačnej výzvy je zmierňovanie negatívnych dopadov epidémie COVID-19 a je určená pre organizácie pracujúce s týmito cieľovými skupinami: ľudia bez domova, rodiny v núdzi, osamelí rodičia s deťmi, prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ľudia ohrození stratou bývania.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je prílohou VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, súčasne je zverejnená na webovom sídle mestskej časti: https://www.dubravka.sk/files/documents/samosprava/dotacie/f-uk-dotacia-ziadost.pdf

Žiadosti je možné podať písomnou formou a doručiť poštou alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka alebo elektronickým spôsobom (§ 4 ods. 1 VZN č. 6/2019).

Termín doručenia žiadostí: 13.9.2020.Dátum zverejnenia: 21. 8. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 8. 2020Späť na Dôležité oznamy

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00