25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Výluka električiek v Dúbravke

Výluka električiek v Dúbravke

V sobotu 2. mája sa začínajú práce na najkomplikovanejšom úseku trate od tunela pod hradom po Molecovu.

V tomto úseku bude kompletne vylúčená električková doprava a spojenie do Karlovej Vsi a Dúbravky bude riešené náhradnou autobusovou dopravou.

Vzhľadom na charakter stavebných prác - výmena koľajníc a úprava koľajového zvršku aj spodku - budú modernizáciu sprevádzať aj viaceré dopravné obmedzenia pre individuálnu automobilovú dopravu.

Obmedzenia by mali trvať do septembra 2020, kedy má byť Dúbravsko-karloveská radiála kompletne zmodernizovaná.

 

Zmeny v prevádzke MHD

Zmeny premávky sa dotknú električiek číslo 4 a 9. Tie budú obsluhovať spojenie medzi Zlatými pieskami a centrom mesta, resp. medzi Ružinovom a centrom mesta. Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra.

•    Linka číslo 4 v smere zo Zlatých pieskov resp. ŽST Nové Mesto bude skrátená po okruh Kamenné námestie – SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Kamenné nám. – smer Nové Mesto.

•    Skrátená bude aj linka číslo 9 v smere z Ružinova, ktorá bude z Námestia SNP pokračovať k SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Námestie SNP – smer Ružinov.

•    Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od nového SND cez Molecovu a na Dlhé diely v smere Kuklovská.

•    Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od nového SND cez Molecovu až do Dúbravky Pri kríži. Linky MHD obslúžia zastávku Záluhy v smere z centra vjazdom na integrovanú zastávku električky.

•    Linka 32 bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera.

•    Linky 33 a 133 budú nahradené linkou X33.

•    Náhradné autobusové linky X5 a X33 budú medzi centrom mesta a Molecovou premávať s celodenným kombinovaným intervalom 3-4 minúty, čím zachováme súčasný interval električkových liniek 4 a 9. Linka X5 medzi Molecovou a Dúbravkou, a linka X33 medzi Molecovou a Dlhými dielmi budú od Molecovej pokračovať so 7,5 minútovým intervalom.

 

Zmena organizácie cestnej dopravy

•    Automobilová doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v úseku od tunela po Molecovu v smere do Karlovej Vsi, a v smere do centra mesta v úseku za mostom Lafranconi po River park.

•    Pre rekonštrukciu trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť ku križovatke na Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením.

•    Dočasné dopravné obmedzenia súvisiace s dokončovacími prácami ešte z prvej etapy rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály budú aj v úseku medzi Molecovou a zastávkou Záluhy, tie sa však budú postupne s dokončenými prácami uvoľňovať do normálneho režimu prevádzky. Zároveň na Karloveskej pri odbočení na Borskú v smere z centra bude v jednom úseku doprava presmerovaná do protismeru.

•    Vzhľadom na dopravné obmedzenia, ktoré od 2. mája vzniknú na nábreží a pri križovatke Karloveská a Molecova, odporúčame vodičom z Dúbravky vyhnúť sa Karloveskej ulici a na spojenie s centrom mesta využiť Harmincovu a Janka Alexyho.

 

Všetky informácie hľadajte tu

https://bratislava.sk/sk/modernizacia-dubravsko-karloveskej-elektrickovej-radialySpäť na Dôležité oznamy

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00