30. novembra 2022
Meniny má Ondrej

Zápisy prvákov na školský rok 2020/2021 sa blížia

Zápisy prvákov na školský rok 2020/2021 sa blížia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka plánuje zápisy do prvých tried v stredu 15. a vo štvrtok 16. apríla od 15.00 do 18.30 na všetkých štyroch základných školách, ktorých je zriaďovateľom.

Povinné sú pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj pre tie, ktoré mali odloženú školskú dochádzku.

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a štyri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, dve súkromné a britská. Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak patria obyvatelia k jednotlivým školským obvodom - školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna. Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska. Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu.

Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas prijalo ich vhodné zaškolenie. Nutné je tiež priniesť aj rodný list dieťaťa, občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. Rodič bude musieť na zápise uvádzať údaje o sebe a dieťati.

Zápisy do všetkých materských škôl budú o týždeň neskôr. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prijímať materská škola 22. a 23. apríla od 15.00 do 17.00. Do materskej školy patrí dieťa, ktoré je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, musí byť bez plienky a cumlíka.

Termíny zápisov prváčikov

15. a 16. apríl 2020 od 15.00 – 18.30 na všetkých štyroch základných školách, ktoré zriaďuje mestská časť Bratislava-Dúbravka

Pri zápise musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť:

- občiansky preukaz

- rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa   

Školské obvody platné pre základné školy v Dúbravke

1. obvod – Zš Pri kríži Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná

2. obvod – Zš Nejedlého Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova

3. obvod – Zš SokolÍkova Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska

4. obvod – Zš Beňovského Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy ValachovejSpäť na Dôležité oznamy

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00