6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava-Dúbravka

 Znak DHZO
               Ing. Matej Filípek  
  • Ing. Matej Filípek
    veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava-Dúbravka
  • narodený v roku 1981 v Bratislave
  • vymenovaný do funkcie na MZ dňa 15.05.2007
  • pracuje ako technik špecialista protiplynovej služby v Hasičskom a záchrannom útvare hl.m. SR Bratislavy, Hasičská stanica 4, Saratovská 30, Bratislava-Dúbravka
  • vzdelanie SPŠ chemická, VŠ SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Nitra

História a súčasnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava-Dúbravka

V Dúbravke vznikol dobrovoľný hasičský zbor na uhorské pomery relatívne skoro, bol založený v roku 1879, teda v roku 2019 si pripomenieme už 140. výročie od svojho založenia. V tom čase mali hasiči jednu ručnú striekačku ťahanú koňmi a jeden veľký sud na vodu, ktorý bol z bezpečnostných dôvodov stále naplnený, pretože vody bolo málo. V obci boli dve obecné studne, jedna pod kostolom sv. Kozmu a Damiána (Horánska) a jedna pri malom kostolíku. V celej dedine bolo 16 studní. Keď vypukol požiar, voda sa ručne nalievala do hasičskej striekačky.

V roku 1926 bola približne v strede Jadranskej ulice postavená hasičská zbrojnica. O štyri roky neskôr kúpili hasiči z obecných peňazí novú striekačku s vahadlom na ručný pohon, ale stroj už mal hadicu, tzv. savicu, takže voda sa mohla ťahať do nádrže i z niekoľkých metrov a odtiaľ sa hadicami dopravovala až na miesto požiaru.

Vybudovanie vodovodu v roku 1936 malo pre hasičstvo veľký význam, pretože dovtedy vodu čerpali zo studní a z vodnej nádrže pod kostolom. V roku 1957 bolo v obci už 112 studní a v roku 1958 bola obec napojená na mestský vodovod.

Zachované zápisy svedčia o pestrej činnosti hasičského zboru. Okrem pomoci pri kalamitných situáciách sa rozví jala kultúrna činnosť. Usporadúvali zábavy na Silvestra a na Trojicu, keď obcou prechádzala procesia Božieho tela. Na procesii išli hasiči v uniformách v štvorstupoch, neskoršie v trojstupoch. Tieto zábavy boli obľúbené nielen u Dúbravčanov, ale chodila na ne aj mládež z okolitých dedín. Okrem toho hasiči ochotnícky nacvičili vyše dvadsať divadelných hier, ktorých zoznam sa zachoval v Pamätnej knihe.

V roku 1948 dostali hasiči motorovú striekačku. Keďže nebola najnovšia, po večeroch ju opravovali. V tom roku sa brigádnicky podieľali aj na rekonštrukcii novej požiarnej zbrojnice, kde odpracovali vyše 600 hodín. V roku 1989 dostali dúbravskí hasiči vozidlo CAS 25 Š706.

Dúbravskí hasiči sa vyznamenali pri hasení požiaru v tzv. Židovni 17. mája 1913. V novších časoch zasahovali pri veľkých lesných požiaroch na Záhorí v deväťdesiatych rokoch.

Žiaľ, kronika hasičského zboru sa nezachovala, ale poznáme mená niektorých dlhšie pôsobiacich veliteľov: Anton Becher, Michal Illiť, Felix Ružovič, Miroslav Granec, Vojtech Krajčovič, Otto Velický, Dimitrij Škriňa. V súčasnosti je veliteľom dobrovoľných hasičov od roku 2007 Ing. Matej Filípek.

Dúbravskí hasiči sú i dnes neodmysliteľnou súčasťou Dúbravky. Okrem ochrany majetku proti požiarom sa aktívne zapájajú do kultúrneho diania. Počas dúbravských hodov sú dôležitou súčasťou čela sprievodu a každoročne organizujú hasičské preteky za účasti dobrovoľných mužských a ženských hasičských zborov z okolitých mestských častí, obcí a miest.

Kontakt
e-mail: info@dhzdubravka.sk
http://www.dhzdubravka.sk/
FB: DHZ Bratislava-Dúbravka


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 11.04.2022

DHZ Dúbravka - historická fotografia
DHZ Dúbravka - historická fotografia 
DHZ Dúbravka
DHZ Dúbravka 
DHZ Dúbravka
DHZ Dúbravka 
DHZ Dúbravka
DHZ Dúbravka 

Poslanie DHZ:

Ochrana osôb, zvierat, majetku a životného prostredia.
Hlavnou prioritou je vzdelávanie mladistvých o ochrane pred požiarmi,  o základnej a technickej prvej pomoci.