20. januára 2022
Meniny má Dalibor

Miestna knižnica Dúbravka

Otváracie hodiny

 Pondelok   10:00 - 12:00    13:00 – 16:00
 Utorok   10:00 - 12:00    13:00 – 18:00
 Streda   10:00 - 12:00    13:00 – 16:00
 Štvrtok   10:00 - 12:00    13:00 – 18:00
 Piatok 08:00 - 12:30


 • Knihy si môžete požičať na základe e-mailovej objednávky. Vyberajte z katalógu: http://kniznica.dubravka.sk/katalog/

 • Po potvrdení objednávky si môžete knihy prevziať v knižnici na Sekurisovej 12 (vstup s respirátorom)
 • Požičané knihy môžete vrátiť do Miestnej knižnice alebo do biblioboxu pred Domom kultúry Dúbravka


Miestna knižnica Dúbravka je univerzálnou verejnou knižnicou obce s univerzálnym knižničným fondom. Spadá pod Oddelenie kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Miestna knižnica Dúbravka napomáha uspokojovaniu kultúrnych informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým obyvateľom Dúbravky, ale tiež obyvateľom celého hlavného mesta.

Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyky alebo spoločenské postavenie.

K dispozícii pre občanov sú tri oddelenia, oddelenie pre dospelých, oddelenie s náučnou literatúrou, oddelenie pre deti a mládež.


Adresa:

Miestna knižnica Dúbravka
Sekurisova 12
841 02 Bratislava 

Kontakty:

E-mail: kniznica@dubravka.sk
Tel: 02/64363105

Oddelenie pre dospelých (krásna literatúra): kl. 21 Michaela Minárová, michaela.minarova@dubravka.sk
Oddelenie náučnej literatúry: kl. 23 Andrea Chudá, andrea.chuda@dubravka.sk
Oddelenie pre deti a mládež: kl. 25  Miroslava Kerekešová, miroslava.kerekesova@dubravka.sk

 

Online katalóg Miestnej knižnice Dúbravka

Miestna knižnica Dúbravka na Facebooku

 

Ponúkame

 • absenčné výpožičky (domov) na 1 mesiac
 • prezenčné výpožičky priamo v priestoroch knižnice
 • rezervácia kníh, ktoré sú momentálne vypožičané
 • konzultácie pri vyhľadávaní a výbere literatúry z fondov knižnice
 • informačná výchova používateľov, ako aj hodiny informačnej výchovy pre MŠ a ZŠ
 • kultúrno-vzdelávacie podujatia, exkurzie, prednášky o knižnici, výstavy a výstavky, vydávanie propagačných materiálov o knižnici pre čitateľov, ale aj návštevníkov Dúbravky patria ku sprievodným činnostiam kultúrnych podujatí
 • bibliografické a faktografické informácie
 • rešerše
 • prístup na internet na osobnom PC v študovni náučnej literatúry /bezplatne

 

Registrácia do Miestnej knižnice Dúbravka:

Dospelí čitatelia a mládež od 15 rokov: 4,00 eur
Dôchodcovia a invalidní dôchodcovia: 1,50 eur
Deti do 15 rokov: 1,00 eur

Mapa - kde sa nachádza miestna knižnica

 

Finančné dotácie na nákup kníh pre Miestnu knižnicu Dúbravka z Fondu pre podporu umenia

 Rok Názov projektu  Výška dotácie 
 2017 Rozšírenie knižničného fondu  1000 EUR 
 2019 Nákup knižného fondu pre Miestnu knižnicu Dúbravka 1500 EUR 
 2020 Akvizícia kníh v Miestnej knižnici Dúbravka 3500 EUR 
 2021 Akvizícia kníh v Miestnej knižnici Dúbravka  1200 EUR 
 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 12.01.2022

Kontakt:

Miestna knižnica Dúbravka
Sekurisova 12
841 02 Bratislava
E-mail: kniznica@dubravka.sk
Telefón: 02/64363105

Výpožičné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00  

13:00 – 16:00
Utorok
10:00 - 12:00  

13:00 – 18:00
Streda
10:00 - 12:00  

13:00 – 16:00
Štvrtok
10:00 - 12:00  

13:00 – 18:00
Piatok
08:00 - 12:30