28. mája 2022
Meniny má Viliam

Míľniky na storočnej ceste Červeného kríža na Slovensku

Dúbravské bilancovanie
Janka Drobová

Pripomenutím si míľnikov cesty Červeného kríža na našom území, vznikom jej národnej spoločnosti po prvej svetovej vojne, sa venovalo verejné zhromaždenie Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Dúbravke v závere februára. Na svojom snemovaní bilancovali nielen svoju prácu za uplynulé obdobie, ale aj pripomenuli si činnosť spolku za uplynulé desaťročia. Prítomní medzi sebou privítali riaditeľku Územného spolku SČK E. Uhrínovú, poslankyňu MsZ hl.m. SR Bratislavy Z. Zaťovičovú, starostu M. Zaťoviča a predsedu Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva VÚC Bratislavského kraja J. Štekláča.

V správe o činnosti vyzdvihol predseda MS SČK Ľ. Krajčír erudovanosť členov výboru pri organizovaní podujatí a akcií v dúbravskej komunite a ich zásluhu v dynamike rastu činnosti. Osobitne ocenil nárast spolupracovníkov – dobrovoľníkov, ale aj prírastok nových členov do spolku a naštartovanú medzigeneračnú spoluprácu s dorastom v dúbravských školách. Spolok pokračoval vo svojej činnosti tak v sociálnej ako aj zdravotno-osvetovej činnosti. Popri výpočte uskutočnených akcií nezabudol pripomenúť aj dobrú súčinnosť s Radou seniorov – „Je stabilná a inšpiruje obojstranne k ďalším aktivitám obohacujúcich náš komunitný priestor“, zdôraznil.

Miestna organizácia význame pokročila v projekte Seniori seniorom, kde sa rozbehla spolupráca s Domom jesene života na Hanulovej ulici . Tu sú pomocníkmi spolku členovia Denného centra 1. Pre projekt Chobotničky sme našli zázemie v Dennom centre 4 tak, že Detskej nemocnici na Kramároch sa odovzdali, podľa prísneho návodu upletené, „novorodenecké prvé hračky“ bábätkám do inkubátorov. Ďalšia aktivita v minulom roku bola nasmerovaná na celkom prozaickú činnosť „Chodíme pešo“, ako základ zdravého štýlu života seniorov a invalidných dôchodcov.

Riaditeľka Územného spolku Bratislava vo svojom príhovore ocenila prácu členov a dobrovoľníkov v Dúbravke a E. Považanovej odovzdala ďakovný list. Pracovné úsilie vyzdvihli aj hostia zhromaždenia a starosta M. Zaťovič, ktorý je zároveň členom spolku, pripomenul aj svoje prvé bezpríspevkové darcovstvo krvi, študenta, Dúbravčana. O míľnikoch na dúbravskom poli práce Červeného kríža hovorila J. Drobová. Na takmer šesťdesiatročnej ceste bolo o čom hovoriť. Mnohí jej účastníci sedeli v rokovacej sále a spomínali na prvé kroky na novom sídlisku, na prvé zdravotnícke hliadky žiakov, na organizovanie bezpríspevkových odberov... Ich ocenením a poďakovaním za štedrosť pomoci boli slová básní – ĎAKUJEME že ste boli, že ste.

100 rokov SČK na Slovensku

 Späť na Slovenský červený kríž

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00