28. mája 2022
Meniny má Viliam

Seniori seniorom

Pre veľkú rodinu dobrovoľníkov z organizácie Červeného kríža je máj vždy bohatý na udalosti a aktívne dianie. Aj v našej Dúbravke, najmä v tomto roku stého výročia od založenia tejto dobrovoľníckej humanitnej organizácie na Slovensku. Pripomenuli si ho aj na Svetový deň Červeného kríža v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde medzi vyznamenanými bola aj naša dlhoročná členka a funkcionárka - podpredsedníčka MS SČK Dúbravka Mgr. Eva Považanová. Zapísala sa do Knihy cti SČK, najvyššieho ocenenia pre aktívnu a obetavú prácu v prospech humanity.

Nemenej krásne, aj keď skromnejšie, bolo stretnutie členov a dobrovoľníkov našej miestnej skupiny v rámci celoročného programu Seniori seniorom v Dome jesene života na Hanulovej ulici. Spolu s dobrovoľníkmi zo spolku a z denných seniorských centier ho pripravila členka výboru MS Dúbravka Mária Kusalíková. Keďže dobrovoľníci neboli prvýkrát v danom zariadení, mali tam už známe obecenstvo. Program ku dňu matiek i otcov čoskoro nabral interaktívnu podobu a rozospievalo sa aj obecenstvo. Najväčšou odmenou pre účinkujúcich boli úsmevy na tvárach prítomných, tlieskanie do rytmu, navrhovanie pesničiek a úprimné ďakovné slová.

Seniori seniorom
Snímka zachycuje Evku Považanovú v družnej pesničkovej atmosféreSpäť na Slovenský červený kríž

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00