28. mája 2022
Meniny má Viliam

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov Bratislavy

Slová uznania mladým záchranárom
Janka Drobová

Miestny spolok SČK v Dúbravke vyjadruje poďakovanie za účasť a spoluprácu žiakom7.A a B triedy Základnej školy Nejedlého 8 v Dúbravke pri územnej súťaži družstiev mladých zdravotníkov Bratislavy, ktorá sa uskutočnila v poslednej dekáde júna 2019 v areáli ÚzS SČK Bratislava-mesto, Miletičova 59. Merania síl v znalostiach poskytovania prvej pomoci sa zúčastnili po prvý raz.

Svojou účasťou mali možnosť ohodnotiť svoje teoretické a praktické vedomosti v tejto oblasti. Družstvo medzi takmer tridsiatkou ďalších si počínalo veľmi dobre v teoretickej časti, kde získalo plný počet bodov. V praxi s figurantmi na piatich stanovištiach ako nováčikovia súťaže, mali nevýhodu pred skúsenými, ostrieľanými (niektoré družstvá zo ZŠ a Miestnych spolkov sa postavili na štart päť aj viackrát) mladými záchranármi. Porota ocenila však ich úsilie Čestným uznaním. A ako zdôraznil riaditeľ súťaže, podpredseda Slovenského Červeného kríža R. Vengrin v hodnotiacich slovách, ktoré venoval všetkým zúčastneným, ukázali, že v prípade potreby, dokážu zachrániť ľudský život. Teší nás, že už zohratá osádka mlade uvažuje o pokračovaní činnosti v radoch Mládeže SČK.

Miestny výbor SČK Dúbravka oceňuje i odborné zaujatie, bdelé oko, ochotu, a logistickú podporu tejto všeužitočnej akcie v priebehu súťaženia a presúvania sa v teréne pani učiteľke Anikó Ledvinskej, dúbravského lektorátu MS ŠČK Janke Drobovej a Eve Považanovej a v neposlednom rade vedeniu školy – pánu riaditeľovi R. Povchaničovi.

Päťčlenné súťažné družstvo siedmakov zo ZŠ Nejedlého v Dúbravke - v spolupráci dvoch náhradníčok, rovnako siedmačiek z nášho zoznamu MS SČK, obstálo. Mladí zdravotníci v súťaži družstiev druhého stupňa základných škôl v Bratislave, pod vedením svojej veliteľky Aďky Drdákovej, sa v priebehu zápolenia na siedmich stanovištiach postupne vypracovali na zohraný tím. Takže svoj cieľ, ktorý si dali na Deň zdravia v škole pred šiestimi týždňami, splnili. Ich vysvedčením sú slová uznania – dokážu sa postarať o ľudí v núdzi a podať prvú pomoc.

Súťaživosť v krvi, srdce na dlani a disciplína vyniesla až dva tímy žiakov I. stupňa zo Základnej školy Pri kríži v Dúbravke na stupienok víťazov tejto úspešnej súťaže organizovanej Územným spolkom SČK v Bratislave. Aj keď prvé miesto ich obišlo, na tých dvoch ostatných nedali šancu družstvám školákov z iných mestských častí. Veliteľka družstva Emka Huberová z 5.C hrdo zamávala pri preberaní diplomu nielen svojmu ockovi, ale aj svojmu vedúcemu krúžku, ktorý pôsobí na škole. „My sme sa dlho pripravovali, trénovali - a poslúchali“, vraví so žiariacimi očkami. A čo ich vedúci? „Všetci z toho máme radosť – malí i veľkí“, vraví Martin Štelzer z Miestneho spolku SČK Bratislavskej kynologickej záchrannej brigády ÚS SČK Bratislava-mesto. Deti majú záujem o tieto záchranárske činnosti, len ich treba podchytiť a trpezlivo viesť. Záleží na dospelých. Tu je priestor na každej škole – i u nás v Dúbravke, na rodičoch, ZRPŠ, občianskych združeniach miestnej časti, i učiteľov zdravotníkov.

Bodku za školským rokom dáva preto svojim vyznaním o spolupráci podpredsedníčka MS SČK, dlhoročný pedagóg Eva Považanová: „Som presvedčená, že i naša spolupráca v rámci MS SČK bude pokračovať, že sa nám podarí rozvinúť myšlienky ochrany zdravia a prvej pomoci aj do ďalších dúbravských škôl.“

Mladí záchranári - súťaž družstievPreverovanie vedomostí v teréne. Súťažné družstvo č. 29 poskytuje prvú pomoc na ulici chodkyni, ktorá má problémy s dýchaním a bolesťou pri srdci.

Súťaž mladých záchranárov
Družstvo dúbravských siedmakov pripravené do terénu.

Snímky: Anikó Ledvinská, ZŠ Nejedlého 8

 Späť na Slovenský červený kríž

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00