3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Bullka

Názov organizácie: Bullka, o.z.
Adresa: Bullova 1168/2, 841 01 Bratislava

E-mail: zrps.bullova@gmail.com; OzBullka@gmail.com
Web: https://www.msbullova.sk/bullka-o-z/

Kto sme: Naše občianske združenie Bullka bolo založené za účelom spájať rodičov a priateľov Materskej školy Bullova (ďalej v texte len ako „MŠB“), ktoré aktívne reprezentuje záujmy detí navštevujúcich MŠB, podporuje ich zdravý rozvoj a rozvoj MŠB ako taký.

Čo ponúkame: V rámci nášho občianskeho združenia podporujeme výchovno-vzdelávacie aktivity v úzkej spolupráci so Strednou odbornou školou pedagogickou (ďalej v texte len ako „SOŠPg“), prostredníctvom dobrovoľníckych brigád, ktorých cieľom je skrášliť areál MŠB, ako aj chceme vytvárať a podporovať priateľskú a súdržnú komunitu s vidinou spoločného cieľa - "lepšia budúcnosť pre naše deti". Ďalej organizujeme a zabezpečujeme stretnutia za účelom rozvíjania športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít s cieľom získavania nových zručností a/alebo sociálneho rozvoja detí MŠB. Vytvárame tiež priestor pre vznik nových projektov, ako aj sa zapájame do rôznych grantových či iných výziev podporujúcich vzdelávanie detí v každom smere.

Koho hľadáme: Rodičov a starých rodičov, ktorí sa chcú aktívne zapájať do diania v MŠB, pedagógov a študentov SOŠPg, ktorí si chcú obohatiť svoje štúdium neoceniteľnou praxou v jedinečnom prostredí našej MŠB. Zaujímaví sú však pre nás všetci aktívny ľudia - priatelia MŠB, príslušné subjekty, inštitúcie a orgány, ktorí môžu prispieť svojou prácou či činnosťou k mentálnu a/alebo telesnému rozvoju detí MŠB alebo k spoločnému cieľu a zároveň chcú patriť do našej súdržnej komunity.

Ako nám môžete pomôcť: Manuálnou prácou v rámci dobrovoľníckych brigád pri úprave a údržbe areálu MŠB, odbornou prácou/činnosťou/pomocou pri vytváraní nových projektov či zapájaní sa do grantových a iných výziev, finančnou a/alebo nefinančnou pomocou (napr. ako sponzori) alebo poukázaním 2% či 3% z daní, nápadmi na aktivity a/alebo diskusiou či besedou z oblasti, v ktorej pôsobíte a môže byť zaujímavá nielen pre naše deti.

Logo: Logo Bullka

 

 

Dátum zverejnenia: 15.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2019

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00