26. novembra 2022
Meniny má Kornel

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov organizácie: DEPAUL SLOVENSKO, n.o.
Adresa: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava,
sídlo kancelárie: Mokrohájska cesta 6, Bratislava

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 2 5443 2128
E-mail: info@depaulslovensko.org
Web: www.depaulslovensko.org

Čo ponúkame: Naším poslaním je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a zostali bez prostriedkov na ulici. Ľuďom v núdzi poskytujeme naplnenie základných životných potrieb a pomoc pri riešení ich situácie. Naše služby sú nízkoprahové a teda prijímame aj klientov, ktorí sú v podobných zariadeniach odmietaní kvôli alkoholu, zlej hygiene, chýbajúcim dokladom, chorobám, alebo zlému zdravotnému stavu. Ľuďom v núdzi poskytujeme stravu, nocľah, ošetrenie rán, sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov a sociálnych dávok, ako aj pomoc pri hľadí riešenia ich životnej situácie.

Činnosť organizácie (hlavné aktivity, projekty): Nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul (Ivánska cesta 32, Bratislava) poskytuje nocľah, stravu, ošatenie, základnú hygienu, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce. Nocľaháreň využíva priemerne 150 klientov za noc, v zime až 215. Útulok Sv. Vincenta de Paul (Ivánska cesta 32, Bratislava) poskytuje ubytovanie a stravu pre klientov s ľahšími zdravotnými problémami, alebo klientov, ktorí si našli zamestnanie a potrebujú preklenúť obdobie kým nájdu ubytovanie. Kapacita útulku je 20 postelí. Útulok sv. Lujzy de Marillac (Hattalova ul., Bratislava) poskytuje ubytovanie, stravu a celodennú starostlivosť pre ľudí, ktorých situácia je navyše skomplikovaná aj zlým zdravotným stavom. Kapacita útulku je 24 postelí. Denné centrum sv. Alžbety (Nám. 1. mája 1, Bratislava) – prevádzkujeme spolu s VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Poskytujeme v ňom ambulantné základné ošetrenie a sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia, teplú polievku, možnosť osobnej hygieny, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie. ZOS Zariadenie opatrovateľských služieb (Hattalova ul. Bratislava) poskytuje nepretržitú starostlivosť a nevyhnutné ošetrovanie pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb a potrebujú stálu starostlivosť. Je to dočasné zariadenie pre ľudí, ktorí čakajú na umiestnenie do ďalších sociálnych zariadení. Kapacita zariadenia je 6 postelí. V roku 2017 sme začali terénnu službu v Karlovej Vsi, v roku 2018 pribudla MČ Dúbravka. Najnovším projektom je komunitné organizovanie, ktorého cieľom je riešenie problémov ľudí bez domova ich priamym zapájaním.

Koho hľadáme: Podľa najnovšieho sčítania ľudí bez domova v Bratislave žije najmenej 2 000 ľudí bez domova. Našou cieľovou skupinou sú ľudia bez domova. Počas roka zamestnanci Depaul Slovensko prídu do kontaktu s 1 440 ľuďmi bez domova. Prístup našich zamestnancov ku klientom je výnimočný v tom, že je nízkoprahový, to znamená, že u nás nájdu miesto na nocľah aj ľudia pod vplyvom alkoholu.

Ako nám môžete pomôcť:

 1. Finančná pomoc: Čo Váš dar umožní? Za 5 € vieme v nocľahárni zabezpečiť pre jedného človeka prenocovanie, stravu, hygienu, nevyhnutné ošetrenie, šatstvo, sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov, hľadaní práce, alebo ubytovania. Za 15 € zabezpečíme pre chorého klienta ubytovanie v útulku, stravu, ošetrenie , celodennú starostlivosť a sociálne poradenstvo. Za 50 € zabezpečíme teplú polievku pre 100 klientov nocľahárne.
 2. Materiálna pomoc: Aktuálne potrebujeme nasledovné veci: Potraviny: čaj (čiernny, ovocný, bylinkový), instantná káva, kryštálový cukor, citrodeko, paštéty a rybacie konzervy, keksy (horalky, tyčinky, ...). Hygienické prostriedky: sprchový gél, tekuté mydlo, zubné kefky a pasty, hygienické vreckovky, dámske vložky,toaletný papier, pracie prášky, vrecia na odpad 60l a 120l pevné a so zaťahovaním, reflexné pásky na ruku (pre pohyb v noci). Iné: stravné lístky, uteráky, plachty. Oblečenie - NEZBIERAME - momentálne nie sme schopní prijať žiadny typ oblečenia. Matrace a paplóny - NEZBIERAME. Ďakujeme za pochopenie.
 3. Dobrovoľníctvo:V našej organizácii veľmi potrebujeme ľudí, ktorí sú nám ochotní pomôcť pri práci s ľuďmi bez domova. Dobrovoľník je „osoba, ktorá zo svojho slobodného rozhodnutia bezodplatne poskytuje svoje služby inej osobe alebo v jej prospech".
  Nezáleží na veku, vzdelaní, ani nie sú potrebné skúsenosti v sociálnej oblasti. Jedine čo je dôležité je Vaša ochota pomôcť. Môžete nám raz za čas iba niekoľko hodín, alebo môžete chodiť pravidelne.
  V nocľahárni nám dobrovoľníci pomáhajú večer pri registrácii, pri výdaji posteľnej bielizne, príprave raňajok, výdaji šatstva, upratovaní šatníka, príprave programu pre klientov alebo pri kreatívnych aktivitách.
  V útulku zas viac času trávia s klientmi: berú ich na vychádzky (ak sú menej mobilní resp. na vozíku), sprevádzajú ich k lekárom, alebo len s nimi trávia voľný čas v rozhovoroch alebo spoločenských hrách, prípadne vyučovaniu jazykov, práci na počítači ap. Nebránime sa ani Vašej kreativite a iniciatíve a privítame Vaše nápady na aktivity s klientmi.
  Ak máte ochotu pomôcť, ozvite sa nášmu koordinátorovi dobrovoľníkov, ktorý podľa Vášho záujmu nájde pre Vás vhodnú dobrovoľnícku prácu a dohodne sa s Vami na termíne a všetkých ďalších podrobnostiach. Dobrovoľníkom vždy poskytneme základné školenie a prípravu. V prípade dlhodobej spolupráce je k dispozícii aj možnosť zapojiť sa do vzdelávania spolu s našimi zamestnancami, prípadne využívať rôzne príležitostné benefity.

Koho kontaktovať?
Koordinátor dobrovoľníkov v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul:
Jakub Bartoš: e-mail: jakub.bartos@depaulslovensko.org

Koordinátor dobrovoľníkov v Útulku sv. Lujzy de Marillac:
Martin Kupec: e-mail: dobrovolnik.lujza@depaulslovensko.org

Deapaul Slovensko - fotografia

Deapaul Slovensko - fotografia

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15.05.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00