6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Detská organizácia Bratislavský fénix

Názov organizácie: Detská organizácia Bratislavský fénix
Adresa: Bulíkova 3, 851 04 Bratislava

Kontaktné údaje: doc. PhDr. Ľudovít Lupták, CSc.
Telefón: +421 2 2076 2304, +421 908 476 322
E-mail: ludovit.luptak.@gmail.com
Kto sme: občianske zduženie

Čo ponúkame: Bratislavský Fénix je občianske združenie, v ktorom sa môžu združovať jednotlivci bez ohľadu na svoje súbežné členstvo v ďalších občianskych združeniach. Pre Bratislavský Fénix je charakteristické, že je nepolitickým a nezávislým združením detí a mládeže, že zabezpečuje pozitívny rozvoj celej detskej osobnosti, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností v čo najširšom objeme. Bratislavský Fénix je organizáciou, ktorá pripravuje deti na život v spoločnosti, v duchu Dohovoru o právach dieťaťa prispieva k ich výchove tak, aby boli plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom, pomáha ich formovať ako budúcich občanov a súčasne napĺňa ich voľný čas zmysluplnou, zaujímavou a dobrodružnou činnosťou. Do svojej činnosti zapája aj sociálne odkázané deti a zdravotne postihnuté deti a vytvára pre ne také podmienky, aby sa mohli zúčastňovať podujatí a akcií, ktoré organizuje. Dôraz v Bratislavskom Fénixe je kladený na to, aby vedúci oddielov a klubov realizovali a rozvíjali pravidelnú a systematickú činnosť, aby sa ich členovia aj pri činnosti vo voľnom čase neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať potrebné občianske a sociálne zručnosti a skúsenosti. Členov vedieme tak, aby mali možnosť prístupu k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto účelom spolupracujeme s okresnými a miestnymi úradmi ako aj s detskými parlamentmi. Pre Bratislavský Fénix je charakteristické, že výchova je zameraná na posilňovanie úcty k detským a ľudským právam a základným slobodám, na posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám Slovenska, ako aj k iným civilizáciám.

Koho hľadáme: inštruktorov 15 – 18 ročných. Vedúcich pre činnosť nad 18 rokov.

Ako nám môžete pomôcť: aktívne sa zapoja do činnosti oddielov a klubov.

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15.05.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00