3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

NÁRUČ Senior & Junior

Názov organizácie: NÁRUČ Senior & Junior
Adresa: Fedákova 5, 841 02 Bratislava

Kontaktné údaje: Ing. Drahomíra Ludvigová, zástupkyňa riaditeľky pre Dúbravku
Telefón: +421 905 390 926
E-mail: zastupkyna@naruczachrany.sk
Web: www.cssnaruc.sk

Kto sme: Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior je poskytovateľom komplexných sociálnych služieb s ubytovaním pre seniorov, ktorí sú odkázaní na 24-hodinnovú opateru a zároveň je domovom s trojgeneračnou rodinnou atmosférou.

Čo ponúkame :

ČASŤ SENIOR: Sociálne služby sú seniorom poskytované formou celoročnej starostlivosti v súlade so Štandardami kvality sociálnych služieb. Nevyhnutná sociálna starostlivosť zahŕňa: stravovanie, bývanie, zaopatrenie, sociálne poradenstvo, upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva, aktivačné práce, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť,  kultúrnu činnosť. Zdravotnícke služby: sú poskytované profesionálnym, zaškoleným zdravotníckym personálom a lekárom. Doplnkové nadštandardné služby: sú poskytované podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa (pedikúra, manikúra, kaderník a iné).

ČASŤ JUNIOR: V časti JUNIOR – Útulok – poskytujeme sociálne služby opusteným a odkázaným mamičkám s deťmi v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v súlade s ostatnými zmluvnými podmienkami. V útulku poskytujeme: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu.

Koho hľadáme: odkázaní seniori, opustené matky s deťmi

Ako nám môžete pomôcť: Pomôcť nám môžete venovaním 2 % z Vašich daní. Tí, ktorí nemôžete venovať 2%, môžete venovať svoj čas v rámci dobrovoľníckych aktivít.

NÁRUČ Senior & Junior budova

NÁRUČ Senior & Junior seniorky

NÁRUČ Senior & Junior terapia v záhrade

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15.05.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00