28. septembra 2023
Meniny má Václav

Združenie rodičov pri Materskej škole Švantnerova 1

Názov organizácie: Združenie rodičov pri Materskej škole Švantnerova 1, Bratislava
Adresa: Švantnerova 1, Bratislava

Kontaktné údaje:
PaedDr. Gabriela Strýčková - podpredseda - riaditelka@mssvantnerova.sk - tel. kontakt: 0940 503 918
Ing. Michaela Záletová - predseda - zaletka@azet.sk - tel. kontakt: 0918 800 430
Ing. Petra Hudáková - hospodár, Marianna Brusáková, Ing. Jana Vlachová, Svetlana Marchenko, Mgr. Zuzana Wallnerová, Ing. Františk Kuruc, Mgr. Lucia Chmelová, Ing. Lucia Šrámková - revízor
Web: http://mssvantnerova.sk/zdruzenieRodicov/index

Kto sme: občianske združenie rodičov a priateľov školy

Čo ponúkame (2000 znakov): Združenie rodičov sa podieľa spolu s pedagogickými pracovníkmi na riešení výchovno-vzdelávacích a prevádzkových problémov (otvorené hodiny, metodické dni, témy pre rodičov, skríningy, stretnutia rodičov), dbá o kvalitné zlepšenie prostredia detí (brigády, projekty, sponzoring), napomáha rozvoju záujmových aktivít detí a rodičov v MŠ (krúžky, akadémie, besiedky, športové olympiády, tematické tvorivé dielne, výstavy, súťaže, divadlá).

Projekty: Ako sa dostali dážďovky do materskej školy, Učebňa v prírode, Na kolesách do škôlky, Eurorozprávky, Z rozprávky do rozprávky, Cibuľka nie je iba na jedenie.

Koho hľadáme (cieľová skupina): rodičov, rodinných príbuzných a priateľov školy

Ako nám môžete pomôcť: námetmi aktivít, materiálnou a finančnou pomocou

aktivity Združenia rodičov pri MŠ Švantnerova 1

 

aktivity Združenia rodičov pri MŠ Švantnerova 1

aktivity Združenia rodičov pri MŠ Švantnerova 1

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 20.02.2019

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00