23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

ZRR Nejedlého

Názov organizácie: ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)
Adresa: Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

Kontaktné údaje: Henrieta Cingeľová
Telefón: + 421-905-696 446
E-mail: zrrnejedleho@gmail.com
Web: ZRR Nejedlého - (zrrnejedleho.sk) FB skupina ZŠ Nejedlého rodičia

Kto sme:
Sme združením rodičov pri Základnej škole Nejedlého v Bratislave, Dúbravke. Členovia združenia sú zanietení rodičia, ktorí majú záujem o neustále zlepšovanie a skvalitňovanie prostredia školy. Združenie spolupracuje s vedením školy a učiteľmi pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä zabezpečením materiálno-technických podmienok, zakúpením učebníc a ďalších pomôcok na vyučovanie, podporou fungovania krúžkov a záujmových aktivít. Členovia združenia veria, že postupne sa podarí z našej základnej školy spraviť to najlepšie miesto pre všetkých žiakov, učiteľov i rodičov.

Čo ponúkame:
ZRR Nejedlého organizuje a pomáha organizovať brigády rodičov s deťmi, i brigády firemných dobrovoľníkov. Spolupracuje so školou pri organizovaní obľúbených akcií ako je Deň športu, Noc v knižnici, Haloweensky karneval a pod. V neposlednom rade sa členovia ZRR zapájajú do grantových výziev na získanie ďalších prostriedkov na rozvoj školy, riadia a koordinujú grantové projekty, kontrolujú hospodárenie s prostriedkami združenia, informujú rodičov i verejnosť o projektoch.

Koho hľadáme (cieľová skupina):
Hľadáme firemných i nefiremných dobrovoľníkov, ďalších zanietených rodičov, ochotných a zručných remeselníkov a živnostníkov, ale aj firmy, ktoré by rady školu podporili.

Ako nám môžete pomôcť:

  • Účasťou na brigádach a projektoch – ako firemný dobrovoľník či jednotlivec.
  • Zaslaním tipu na zaujímavý grant alebo firemný grantový program.
  • Spoluprácou na projektoch – ak ste remeselník, či živnostník, a viete nám poskytnúť vaše služby za priaznivé ceny. Ak ste účtovníkom, školiteľom, programátorom, právnikom, umelcom, záhradným architektom či architektom, a viete pomôcť svojimi znalosťami „pro bono“.
  • Finančným alebo vecným darom, zľavou z nákupu, zakúpením reklamného priestoru – ak ste firma a viete pomôcť touto formou, ponúkame recipročne propagáciu na stránkach školy, pri podujatiach i na sociálnych sieťach.
  • Zapojením sa do práce združenia, pomocou pri organizácii školských akcií – ak ste rodič, a chcete sa pridať, dajte nám vedieť.

Tešíme sa na všetkých!


ZRR Nejedlého

ZRR Nejedlého

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 21.02.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00