6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Kostol sv. Kozmu a Damiána

Okrem pamiatok odhalených archeológmi na Veľkej Lúke je architektonickým symbolom Dúbravky Kostol sv. Kozmu a Damiána, ktorý sa ako jedna z najstarších dominánt obce už takmer tristo rokov vypína nad Dúbravkou. Stavebne je pomerne zaujímavý a vzácny, pretože má eliptický pôdorys architektonicky je príbuzný s bratislavským chrámom sv. Trojice. Kostol Zmŕtvychvstania bol postavený okolo roku 1720 ako filiálny kostol devínskej farnosti na mieste pôvodného Kostola sv. Kozmu a Damiána, ktorí zostali spolupatrónmi chrámu. Podľa záznamu vizitácie devínskej farnosti z roku 1731 bol interiér dúbravského kostola vymaľovaný roku 1722. Farnosť v Dúbravke bola erigovaná roku 1807 a odvtedy sa viedli aj farské matriky. Podľa historicky nepotvrdenej legendy boli Kozma a Damián lekármi - dvojičkami a svoje povolanie vykonávali bezplatne. Sú patrónmi lekárov. Sviatok majú 26. septembra a na ich počesť sa v Dúbravke každoročne organizujú dúbravské hody.

Kaplnka
Okolo farského kostola v Dúbravke sa rozprestiera cintorín, na ktorom stojí rannorenesančná kaplnka (z konca 16. stor.), postavená na starých, pravdepodobne gotických základoch. Kaplnka predstavuje jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom; zaklenutá je krížovou hrebienkovou klenbou; vstupný kamenný portál nemá profiláciu; v interiéri kaplnky sú plastiky sv. Anny a Vir dolorum – bolestný Kristus (bolestný Vykupiteľ).

ďalšie informácie

zdroj: http://apsida.sk/c/10131/bratislava-dubravka, výročná správa mestskej časti Bratislava-Dúbravka 2012

48°11'5.1',22N 17°01'39.122E 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 05.11.2020

Kaplnka pri Kostole sv. Kozmu a Damiána
Kaplnka pri Kostole sv. Kozmu a Damiána 
Kostol sv. Kozmu a Damiána
Kostol sv. Kozmu a Damiána 
Kostol sv. Kozmu a Damiána
Kostol sv. Kozmu a Damiána 
Kostol sv. Kozmu a Damiána - stará fotka
Kostol sv. Kozmu a Damiána - stará fotka 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00