5. decembra 2023
Meniny má Oto

Kaplnka Panny Márie Ružencovej


V Dúbravke neďaleko farskej budovy stojí kaplnka Panny Márie Ružencovej. Ide pravdepodobne o zvyšok nedostavaného barokového kostola. Sakrálny priestor ukončený segmentovým uzáverom je zaklenutý valenou lunetovou klenbou, ktorú medzipásy delia na polia. Na severnej strane je sakristia, zaklenutá pruskou klenbou. Neskorobarokový hlavný oltár (z konca druhej tretiny 18. stor.) má stĺpovú architektúru s korintskými hlavicami, nákladou a štítom. V strede oltára v rokajovom ráme je obraz Panny Márie, ktorý zo strán pridržiavajú anjeli. Medzi oltárnymi stĺpmi sa nachádzajú plastiky  sv. Jozefa a Panny Márie.

ďalšie informácie

zdroj: výročná správa mestskej časti-Dúbravka 2012, o.z. Dúbravská studňa – Kronika Dúbravky

48°11'19.5"N 17°01'39.1"E

 

Dátum zverejnenia: 06.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 05.11.2020

Kaplnka Panny Márie Ružencovej
Kaplnka Panny Márie Ružencovej 

 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00