8. júna 2023
Meniny má Medard

Ocenení Dúbravčania na podujatí Galavečer kultúry a športu od roku 2018


Rok 2022
Ocenenie "KULTÚRA"

 • Tomáš JANUŠICA
 • Martin JAMRICH
 • Michal TVAROŽEK
 • Ing. Viliam ROTH
 • Anna CAUDTOVÁ
 • Květoslava FULIEROVÁ
 • Mgr. art. Fedor BARTKO
 • Elena MAMOJKOVÁ
 • Mgr. Jana DROBOVÁ
 • JUDr. Vojtech KRAJČOVIČ

Ocenenie "ŠPORT"

 • Viktor MATZ
 • Dušan DOBOŠ
 • Boris SIROTA
 • Šimon PAULIČKA
 • Jozef PETROVSKÝ
 • Anna DOSOUDILOVÁ
 • Ľudovít POKOJNÝ
 • STARŠÍE ŽIAČKY (15 )
 • STARŠÍ ŽIACI (U13)
 • MLADŠÍ ŽIACI (13)
 • Denisa BARÁNKOVÁ
 • Ema SMIEŠKOVÁ
 • Samuel GAŠPAR
 • Martin STREHARSKÝ
 • Juraj GAŽI
 • Dáša MELICHÁRKOVÁ
 • Tomáš KUŤKA


Rok 2021
Ocenenie "KULTÚRA"

 • Eva POVAŽANOVÁ
 • Katarína PETKANIČOVÁ
 • Rozália ĎURČATOVÁ
 • Martin BORODÁČ
 • Mikuláš SLIACKY
 • Imrich EHRENBERGER
 • Lucia KORDIAKOVÁ – ZŠ Beňovského
 • Rastislav ČEREVKA – ZŠ Nejedlého
 • Nina SIROTOVÁ – ZŠ Pri kríži
 • Nina MINÁROVÁ – ZŠ Sokolíkova
 • Daniela NAGYOVÁ

Ocenenie "ŠPORT"    

 • Martin TEKÁČ
 • Sára MAJZÚNOVÁ
 • Hilda MÚDRA
 • Ondrej NEPELA
 • Tereza HRUŠECKÁ
 • Lucia VOJTEKOVÁ
 • Nikoleta BÁLINTOVÁ
 • JUNIORKY ŠŠK Bilíkova Gymnázium
 • MLADŠÍ ŽIACI (U12) HOBA Bratislava
 • MLADŠÍ ŽIACI (U11) HOBA Bratislava
 • Simona TICHÁ
 • Karel ŠULLA mladší


Rok 2020
Ocenenie "KULTÚRA"

 • Ján MELIŠ
 • PhDr., Mgr. art. Yvonne VAVROVÁ, PhD.
 • Prof. Ondrej SLIACKY
 • Mgr. Zuzana HORVÁTHOVÁ
 • Jaroslav Bello BELIŠ
 • Mgr. Alena KAŇUKOVÁ
 • Vladimír DEDEČEK
 • Jozef CINTULA
 • Hugo JURAŠEK

Ocenenie "ŠPORT"

 • Jaroslav HANČÁK
 • Tamara FABRIOVÁ
 • Ján ŠVEHLÍK
 • František KELE
 • Lucia VOJTEKOVÁ
 • Tereza HRUŠECKÁ
 • Gabriela KASTLOVÁ
 • KADETKY ŠŠK Bilíkova Gymnázium
 • DÚBRAVSKÝ BEDMINTONOVÝ KLUB
 • JUNIORKY ŠŠK Bilíkova Gymnázium
 • Terézia VIZINOVÁ
 • František ŠVÁBA
 • DRUŽSTVO SENIOROV Dúbravky
 • Matej TOMEK
 • Samuel KOŠŤAL
 • Olívia KERNOVÁ
 • Šimon STRAKA
 • Michaela ŽATKOVÁ


Rok 2019
Ocenenie "KULTÚRA"

 • JÚLIA PETKANOVIČOVÁ
 • PATRIK EMANUEL KOVÁČ s partnerkou
 • JÁN RUŽOVIČ
 • IVAN ŠTRPKA
 • PETER OSVALD

Ocenenie "ŠPORT"

 • SIMONA JELINKOVÁ
 • SIMONA MASÁROVÁ
 • LUCIA VOJTEKOVÁ
 • KADETKY ŠŠK Bilíkova
 • FUTBALISKY FK Dúbravka
 • JÁN KOREC
 • NORA BABJAKOVÁ
 • SAMUEL KOVÁČ – plavec
 • KAREL ŠULA ml. – atletika
 • KATARÍNA PESCUKOVÁ – kanoistika
 • TOMÁŠ SIVOK
 • STEFÁNIA BAJTEKOVÁ
 • FRANTIŠEK BRUNOVSKÝ
 • LUCIA KEVICKÁ
 • MAREK SLOBODA
 • PAVEL PAVČO SCHENK


Rok 2018
Ocenenie "KULTÚRA"

 • Inka SAŇKOVÁ
 • Milan MARKOVIČ
 • Dychový súbor ZUŠ Eugena Suchoňa
 • Zuzana MARKOVÁ
 • Peter DVORSKÝ

Ocenenie "ŠPORT"

 • Diana KAČERJAKOVÁ
 • Sabina HAYDARY
 • Filip KLEMA
 • Lucia VOJTEKOVÁ
 • Žiačky ŠSK Bilíkova
 • Kadetky ŠSK Bilíkova
 • Juniorky ŠŠK Bilíkova
 • Eva KOSEKOVÁ
 • Antón TKÁČ
Dátum zverejnenia: 21.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00