20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Športoviská

Prevádzkovateľom športových ihrísk je mestská časť Bratislava-Dúbravka.

Pri využívaní športových ihrísk sú návštevníci povinní dodržiavať pokyny prevádzkového poriadku.

 • Vstup a využívanie športových ihrísk je bezplatné.
 • Športoviská a športové zariadenia nepoužívajte, keď je povrch športoviska či športového zariadenia šmykľavý, namrznutý, prípadne je na ňom porucha alebo inak viditeľné poškodenie.
 • Zistené chyby alebo poškodenia prosíme bezodkladne hláste správcovi športového ihriska prípadne na mail info@dubravka.sk.
 • V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia ihriska, je správca oprávnený ihrisko uzatvoriť.
 • Užívatelia športového ihriska sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas, ak je určený.
 • V športovom areáli je prísny zákaz fajčenia, pohyb na bicykloch, skateboardoch či korčuliach.
 • Do areálu športového ihriska je zákaz vstupu a vodenia zvierat.
 • Do areálu športového ihriska je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 • Návštevníci využívajú športový areál, či zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
 • Prevádzkovateľ ani správca športového areálu nenesú zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy pri využívaní športového areálu.
 • Návštevníci športového areálu a užívatelia športového zariadenia sú povinní uhradiť škody, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení športového areálu a majetku ostatných užívateľov športového ihriska.
 • Udržiavajte čistotu a poriadok.

Multifunkčné športové ihrisko V. Valachovej – DUNA je v správe Quazar steel s.r.o., mobil: 0903 444 455, info@dunarestaurant.sk. V prípade záujmu o rezerváciu športového ihriska, tak môžete urobiť na uvedených kontaktných číslach. Rezervácie na určitý čas sú zverejnené pri vstupe do areálu ihriska a majú prednosť pred ostatnou verejnosťou. O osvetlenie športového areálu vo večerných hodinách je taktiež možné na požiadanie u správcu ihriska.

Pozn: Prevádzkovateľom športových ihrísk na Harmincovej ulici je STARZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: info@starz.sk).

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Linka tiesňového volania 112    Polícia 158    Rýchla zdravotnícka pomoc 155    Hasičská a záchranná služba 150

Piktogramy 

Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2020

basketbalové ihrisko Homolova 39
basketbalové ihrisko Homolova 39 
dopravné ihrisko Homolova 21
dopravné ihrisko Homolova 21 
fit zóna Park Družby
fit zóna Park Družby 
kardio zóna Park Pekníkova
kardio zóna Park Pekníkova 
multifunkčné ihrisko Harmincova - STARZ
multifunkčné ihrisko Harmincova - STARZ 
multifunkčné ihrisko Park Pekníkova
multifunkčné ihrisko Park Pekníkova 
multifunkčné ihrisko Valachovej - DUNA
multifunkčné ihrisko Valachovej - DUNA 
workout, basketbal Harmincova - STARZ
workout, basketbal Harmincova - STARZ 
workout Park Družby
workout Park Družby 
workout Park Pekníkova
workout Park Pekníkova 
workout Valachovej - DUNA
workout Valachovej - DUNA 
hokejbalové ihrisko Park Pekníkova
hokejbalové ihrisko Park Pekníkova 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00