3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Športoviská

Prevádzkovateľom športových ihrísk je mestská časť Bratislava-Dúbravka.

Pri využívaní športových ihrísk sú návštevníci povinní dodržiavať pokyny prevádzkového poriadku.

 • Vstup a využívanie športových ihrísk je bezplatné.
 • Športoviská a športové zariadenia nepoužívajte, keď je povrch športoviska či športového zariadenia šmykľavý, namrznutý, prípadne je na ňom porucha alebo inak viditeľné poškodenie.
 • Zistené chyby alebo poškodenia prosíme bezodkladne hláste správcovi športového ihriska prípadne na mail info@dubravka.sk.
 • V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia ihriska, je správca oprávnený ihrisko uzatvoriť.
 • Užívatelia športového ihriska sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas, ak je určený.
 • V športovom areáli je prísny zákaz fajčenia, pohyb na bicykloch, skateboardoch či korčuliach.
 • Do areálu športového ihriska je zákaz vstupu a vodenia zvierat.
 • Do areálu športového ihriska je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 • Návštevníci využívajú športový areál, či zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
 • Prevádzkovateľ ani správca športového areálu nenesú zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy pri využívaní športového areálu.
 • Návštevníci športového areálu a užívatelia športového zariadenia sú povinní uhradiť škody, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení športového areálu a majetku ostatných užívateľov športového ihriska.
 • Udržiavajte čistotu a poriadok.

Multifunkčné športové ihrisko V. Valachovej – DUNA je v správe Quazar steel s.r.o., mobil: 0903 444 455, info@dunarestaurant.sk. V prípade záujmu o rezerváciu športového ihriska, tak môžete urobiť na uvedených kontaktných číslach. Rezervácie na určitý čas sú zverejnené pri vstupe do areálu ihriska a majú prednosť pred ostatnou verejnosťou. O osvetlenie športového areálu vo večerných hodinách je taktiež možné na požiadanie u správcu ihriska.

Prevádzkovateľom športových ihrísk na Harmincovej ulici je STARZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: info@starz.sk).

Multifunkčné športové ihrisko v areáli Hanulova odovzdané do správy M. Fáber, mobil: 0902 244 733. V prípade záujmu o rezerváciu športového ihriska, tak môžete urobiť na uvedených kontaktných číslach. Rezervácie na určitý čas sú zverejnené pri vstupe do areálu ihriska a majú prednosť pred ostatnou verejnosťou. O osvetlenie športového areálu vo večerných hodinách je taktiež možné na požiadanie u správcu ihriska. 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Linka tiesňového volania 112    Polícia 158    Rýchla zdravotnícka pomoc 155    Hasičská a záchranná služba 150

Piktogramy 

Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 12.10.2023

Fit zóna Hanulova 8
Fit zóna Hanulova 8 
Multifunkčné ihrisko Hanulova
Multifunkčné ihrisko Hanulova 
Multifunkčné ihrisko Harmincova - STARZ
Multifunkčné ihrisko Harmincova - STARZ 
Workout, basketbal, Harmincova - STARZ
Workout, basketbal, Harmincova - STARZ 
Basketbal Homolova 39
Basketbal Homolova 39 
Dopravné ihrisko Homolova 21
Dopravné ihrisko Homolova 21 
Fit zóna K.Adlera
Fit zóna K.Adlera 
Basketbalové ihrisko ZŠ Nejedlého
Basketbalové ihrisko ZŠ Nejedlého 
Futbalové ihrisko ZŠ Nejedlého
Futbalové ihrisko ZŠ Nejedlého 
Multifunkčné ihrisko ZŠ Nejedlého
Multifunkčné ihrisko ZŠ Nejedlého  
Fit zóna Park Družby
Fit zóna Park Družby 
Workout Park Družby
Workout Park Družby 
Basketbalové ihrisko Park Pekníkova
Basketbalové ihrisko Park Pekníkova 
Hokejbalové ihrisko Park Pekníková
Hokejbalové ihrisko Park Pekníková 
Kardio zóna Park Pekníková
Kardio zóna Park Pekníková 
Multifunkčné ihrisko Park Pekníková
Multifunkčné ihrisko Park Pekníková 
Petang Park Pekníková
Petang Park Pekníková 
Tenisový kurt Park Pekníkova
Tenisový kurt Park Pekníkova  
Workout Park Pekníková
Workout Park Pekníková 
Multifunkčné ihrisko ZŠ Pri kríži
Multifunkčné ihrisko ZŠ Pri kríži 
Športový areál ZŠ Sokolíkova
Športový areál ZŠ Sokolíkova 
Pumptrack Talichova
Pumptrack Talichova 
Workout Talichova
Workout Talichova 
Fit zóna Valachovej - DUNA
Fit zóna Valachovej - DUNA 
Multifunkčné ihrisko Valachovej - DUNA
Multifunkčné ihrisko Valachovej - DUNA 
Workout Valachovej - DUNA
Workout Valachovej - DUNA 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00