5. decembra 2023
Meniny má Oto

Výbeh pre psov/cvičisko

Mestská časť v súčasnosti disponuje dvomi výbehmi pre psov aj samostatným cvičiskom. Všetky je možné nájsť v lokalite na Dražickej ulici.

K súčasnému výbehu pre psov pribodol v priebehu roku 2023 ďalší. Oba výbehy dnes disponujú pitnou fontánou prispôsobenou aj pre štvornohých miláčikov, mobiliárom a vzrastlými drevinami.

Do výbehov boli umiestnené aj prvky na agility.

Samostatné cvičisko s viacerými prvkami na cvičenie psov, sa nachádza oproti výbehom a je podobne ako výbehy k dispozícii občanom bezplatne.

Priestor výbehu aj cvičiska disponuje prevádzkovým poriadkom, prosíme o jeho dodržiavanie v záujme príjemného využitia priestorov pre všetkých.

Prosíme, berte ohľad na prítomnosť psov iných majiteľov tak, aby nedošlo k vzájomnému napadnutiu. Pes musí byť v priestoroch cvičiska aj výbehu vždy spolu so svojím majiteľom, resp. držiteľom a pod jeho neustálym dozorom.

Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný dohliadnuť aj na to, aby pes v neprimeranej miere nerušil iných brechaním a zavýjaním, vzhľadom na umiestnenie areálu cvičiska v blízkosti obytnej zóny

Odstraňujte prosíme exkrementy po svojom psovi do určených nádob a pri vstupe do priestorov cvičiska a odchode z neho cvičisko riadne uzatvorte tak, aby nedošlo k voľnému pohybu psov mimo cvičiska.

 


Dátum zverejnenia: 23.12.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 13.07.2023

zariadenie cvičiska
zariadenie cvičiska 
zariadenie cvičiska
zariadenie cvičiska 
preliezka
preliezka 
preliezka
preliezka 
fontánka s vodou
fontánka s vodou 
vchod
vchod 
výbeh
výbeh 
mapa
mapa 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00