25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Ako zvládnuť náročné situácie?

Ako zvládnuť náročné situácie?

Nielen nákupy, rúška, rukavice, lieky, ale tiež pomoc psychická, empatia, podpora, pochopenie. Pre zvládnutie náročných situácií v súvislosti so šírením nového koronavírusu obzvlášť potrebné.

Vo svete stúpa domáce násilie, ľudia sú izolovaní a pod tlakom. Mestská časť Bratislava-Dúbravka preto začína s miniseriálom – Ako zvládnuť náročné situácie. Vzniká v spolupráci s Dúbravčanom, koučom a supervízorom PhDr. Štefanom Šarkozym.

Dúbravčan ponúka túto možnosť bezplatne. Vypočuje, poradí na čísle – 0908 166 828.

 1. diel:

V týchto dňoch by ste mali ostať doma, lebo tým môžete pomôcť sebe aj iným. Odlú-čenie však nemusí byť jednoduché, najmä keď trvá dlho. Keď nemôžete objať svojho seniorského rodiča, aby ste ho neohrozili, keď mu nemôžete zaželať k narodeninám bez odstupu...

Môžete sa cítiť izolovaní alebo opustení, môžete cítiť osamelosť, úzkosť, podráž-denosť alebo zmätok. Môžete mať myšlienky, ktoré sa vám stále vracajú. Takto vaša myseľ reaguje na stres. Všetko toto sú normálne reakcie na stresovú situáciu, v ktorej teraz žijeme s hrozbou koronavíru.

Porozprávajte sa o svojich obavách, problémoch a pocitoch s niekým, komu dô-verujete. Vyberte si ľudí, s ktorými môžete byť v pozitívnom kontakte. Pozitívne emócie pomáhajú.

 

Keď spoločnosť zasiahne závažná udalosť, vyvolá to individuálne aj kolektívne stav vysokej citlivosti.

Kritická udalosť a pretrvávajúca krízová situácia, ako je pandémia koronavírusu, môžu spôsobiť obzvlášť intenzívne emocionálne reakcie, ktoré môžu narušiť kapacitu ľudí fungovať, kým udalosť trvá a aj po tom, ako skončí.

 

Od udalosti až do súčasnosti sa môžu vyskytnúť tieto fázy:

o    Akútna fáza  – (pocit odcudzenia a derealizácie, pocit, že nie sme sami sebou, necítime svoje telo, zmätenosť, priestorová a časová dezorientácia). Šok je súčasťou akútnej fyziologickej reakcie na stres a je to mechanizmus, ktorý umožňuje zachovať si určitú vzdialenosť od udalosti. Táto vzdialenosť od udalosti je potrebná na to, aby sme boli schopní absorbovať jej dopad, prípadne aby sme mohli reagovať na počiatočné potreby.

o    Fáza emocionálneho dopadu: môžeme cítiť širokú paletu emócií, ako je smútok, vina, hnev, strach, zmätok a úzkosť. Môžu sa tiež rozvinúť telesné reakcie, ako sú somatické poruchy (bolesti hlavy, gastrointestinálne problémy, atď.) a problém upokojiť sa.

o    Fáza zvládania: začíname premýšľať nad tým, čo sa stalo, hľadáme vysvetlenie s pomocou všetkých našich zdrojov (“Prečo sa to stalo? Čo môžem urobiť? Prečo teraz?...”).

 

 

 Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00