3. júna 2023
Meniny má Karolína

Dúbravka dokončí pešiu zónu

Dúbravka dokončí pešiu zónu

Dobrá správa pre chodcov, seniorov i rodičov malých detí! Mestská časť Bratislava-Dúbravka ide dokončiť zámer predĺženia pešej zóny až ku komunikácii v ulici Janka Alexyho. Práce sa začnú v pondelok 16. mája.

Súčasťou je aj dopravno-technická organizácia a bezpečný pohyb chodcov vo verejnom priestranstve v okolí takzvaných „modrých“ domov na ulici M.Sch.Trnavského. Zámer je realizovaný v spolupráci s hlavným mestom.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ho predstavila už v máji 2019 na verejnej debate v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka. Do zámeru boli zapracované relevantné pripomienky obyvateľov.

V prvej etape vybudovala mestská časť viac než 80 nových parkovacích miest a zabezpečila výsadbu zelene. V súčasnosti mestská časť pristúpila k dokončeniu zámeru, a to dobudovaniu pešieho chodníka od reštaurácie až po ulicu Janka Alexyho.

Práce sa začnú v pondelok 16. mája a prebehnú na etapy, aby čo najmenej obmedzovali pohyb vozidiel a aby bol v každej etape zabezpečený prístup k bytovým domom. Ukončenie je plánované najneskôr do konca prázdnin.

Súčasťou je aj dočasné dopravné značenie, ktoré bude usmerňovať dopravu a parkovanie. Vopred sa ospravedlňujeme za čiastočné obmedzenie dopravného pohybu, ale budeme sa snažiť čo najviac eliminovať problémy pri realizácii predĺženia pešej zóny.

Chodník pre peších bude vytvorený z tzv. bratislavskej dlažby. Ide o dlažbu, ktorá je určená do významných bratislavských verejných priestorov.

Pri realizácii nepríde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene, naopak pribudnú ďalšie stromy v priestore medzi bytovými domami v závere pešieho chodníka. Po ukončení prác na predĺžení pešej zóny bude osadené trvalé dopravné značenie, ktoré usmerní dopravný pohyb v danom verejnom priestore.

zona 04 

zona 03


zona 02

zona 07

Dátum zverejnenia: 11.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 11.05.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00