25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Dúbravka označuje invázne dreviny

Dúbravka označuje invázne dreviny

Prežívajú aj v nepriaznivom prostredí, vysokých teplotách a suchu. Vedia sa rýchlo šíriť ako nálety, a tak obsadzujú nové plochy. Netrpia chorobami ani škodcami. Také sú invazívne dreviny. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ich aktuálne označuje.

Pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý patria k najčastejším invazívnym drevinám v Dúbravke. Na Slovensko dostali hlavne pre svoju hospodársku, okrasnú a medonosnú funkciu.

Podľa zákona o ochrane prírody krajiny a krajiny má vlastník pozemku invazívne dreviny odstraňovať. Na ich výrub nie je potrebné povolenie. „Niektoré mestské časti už dostali upozornenie na odstránenie inváznych drevín vo verejnej zeleni od Slovenskej inšpekcie životného prostredia,“ hovorí Zuzana Knetigová z Oddelenia životného prostredia miestneho úradu.

Ak majiteľovi rastie na pozemku drevina a nie je si istý, či ide o inváznu drevinu, môže sa obrátiť na Oddelenie životného prostredia miestneho úradu, kde mu poradia.

„Postup odstraňovania inváznych drevín je presne stanovený vo vyhláške č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Najskôr je potrebné vykonať injektáž a následne, keď je strom suchý môže prísť k odstráneniu,“ približuje Kristína Kotvasová z Oddelenia životného prostredia miestneho úradu. „Toto odstraňovanie má prebehnúť mimo vegetačného obdobia, čiže od 1. októbra do 31. marca.“

Mestská časť invazívne dreviny na svojich pozemkoch odstraňuje postupne tak, aby lokalita nezostala bez porastov. Injektované stromy vo verejnej zeleni sú označené. Uvoľnené plochy dopĺňa postupne novými výsadbami stromov.

Invázne druhy drevín majú negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a biotopy, zásadne menia krajinu, čo sa týka skladby drevín. Sú tiež častým alergénom a môžu spôsobovať kožné poranenia. Z tohto dôvodu aj mestská časť pristupuje v zmysle zákona k ich odstraňovaniu.
Dátum zverejnenia: 02.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 02.12.2020Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00