20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Päťročný povinne do škôlky

Päťročný povinne do škôlky

Povinná škôlka pre päťročné deti. Taká je novinka tohto školského roka a týka sa všetkých detí, ktoré dovŕšia päť rokov do 31. augusta 2021. Vyplýva to z novely školského zákona. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky na predprimárne vzdelávanie, pričom príspevok na pobyt päťročného dieťaťa v materskej škole neplatí.

Trvalý pobyt

Na povinné predprimárne vzdelávanie by rodič mal zapísať dieťa podľa trvalého pobytu. Riaditeľ materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Žiadosti do škôlky o prijatie sa budú podľa školského zákona predkladať od 1. mája do 15. mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, môže rodič požiadať o individuálne vzdelávanie pri splnení zákonných podmienok. Rozhoduje o ňom riaditeľka vybranej materskej školy. Dôvodom pre individuálne vzdelávanie môže byť zdravotný stav dieťaťa, alebo žiadosť zákonného zástupcu, rodiča. Rodičia detí, ktorí chcú riešiť vzdelávanie svojho dieťaťa individuálne, musia dieťa zapísať v stanovenom termíne do 15.mája 2021.

Termíny zápisov do materských škôl sa môžu meniť v súvislosti s opatreniami a pandemickou situáciou.

Jeden rok

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. K výnimke podľa školského zákona prichádza vtedy, keď dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú spôsobilosť. Riaditeľka materskej školy potom rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. K tomuto rozhodnutiu je potrebný písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Ak dieťa ani po tomto roku v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Iné pravidlá platia pre dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa.

Obedy nebudú zadarmo

Druhou novinkou, ktorá by mala začať platiť po letných prázdninách, je obmedzenie školských obedov zadarmo. Zrušiť sa majú plošné príspevky na obedy školákov a posledných ročníkov materských škôl, ktoré presadila ešte bývalé vláda. Zmena je súčasťou novely zákona o dotáciách ministerstva práce.

Podľa tejto novely sa bude dotácia na obedy poskytovať po novom už len na dieťa z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo má príjem najviac vo výške životného minima, alebo ak dieťa navštevuje materskú či základnú školu, v ktorej je najmenej 50 percent detí z domácností poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi.

Koalícia zároveň odhlasovala zvýšenie daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov.


Povinná škôlka

  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Deti si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie buď v škôlke, ktorá je v Sieti škôl a školských zariadení alebo v individuálnej forme (rodičia dieťa vzdelávajú alebo v alternatívnej neštátnej škôlke), toto bude schvaľovať kmeňová škôlka zaradená v Sieti.

(Zdroj: Školský zákon)

.
Dátum zverejnenia: 26.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 26.01.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00