25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Sčítanie obyvateľov je povinné a začne sa vo februári

Sčítanie obyvateľov je povinné a začne sa vo februári

Pre plánovanie parkov, dopravy, budovanie zariadení pre seniorov či materských škôl. S takými cieľmi prebieha na Slovensku Projekt Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021). Začal sa svojou prvou fázou 1. júna 2020 sčítaním domov a bytov, trvá do 12. februára tohto roku.

Plynulo na neho nadväzuje sčítanie obyvateľov. Začína sa 15. februára 2021 a končí 30. marca tohto roku, trvá šesť týždňov. Pre obyvateľov je povinné.

Sčítať sa musí každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt a rovnako občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Novinkou je, že termín asistovaného sčítania sa pre pandemickú situáciu posúva. Rozhodla o tom vláda. Z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastnených asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. 

 

14 otázok

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii plne elektronické. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo osobný počítač. Obyvatelia sa tak môžu sčítať pohodlne doma vyplnením elektronického formulára, ktorý bude na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, dostupnej pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia. Formulár obsahuje 14 otázok, všetky sú doplnené o krátke vysvetlivky, vypĺňanie by tak malo byť jednoduché a rýchle. Nemá zabrať viac než 10 minút.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

 

Asistované sčítanie

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, respektíve s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

„V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú pôsobiť i mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu obyvateľ požiada,“ vysvetľuje Jasmína Stauder, hovorkyňa Projektu Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021. Obyvateľ môže o takúto službu požiadať napríklad z dôvodu imobility, potom ho podľa hovorkyne navštívi mobilný asistent a sčíta ho.

„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním,“ približuje Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie. „Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy, napríklad centrálny register poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“

 

Pre plánovanie dopravy a území

Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 patria totiž k prioritám ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu i spracovania údajov. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov má priniesť po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovensko, jeho obyvatelia a ich život za uplynulé obdobie zmenili. Údaje zo sčítania má Slovensko využiť pri plánovaní novej infraštruktúry, budovaní ciest, nájomných bytov či ako podklad pre územné plánovanie obcí. Výsledky by mali prispieť aj k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón aj detských ihrísk. Dáta by mali pomôcť aj pri plánovaní nových materských a základných škôl, či zariadení stacionárov pre dôchodcov v konkrétnych regiónoch.


Sčítanie obyvateľov 2021

  • Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
  • Je povinné, elektronické a integrované.
  • Sčítací formulár má 14 otázok, všetky sprevádzajú vysvetlivky, umiestnený bude na webovej stránke www.scitanie.sk.
  • Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby – prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
  • Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania –  termín predĺžený do do 31. októbra 2021. 
  • Mobilná aplikácia bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
  • V Dúbravke budú štyri kontaktné miesta – dve v Dome kultúry Dúbravka a po jednom v KC Fontána na Ožvoldíkovej a v budove miestneho úradu na Žatevnej 2. Tel. kontakt: 02/69202543, 02/6920 2513, 0940 503 922, scitanie@dubravka.sk
Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00