20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Sčítanie sa začalo 15. februára

Sčítanie sa začalo 15. februára

Do konca marca trvá elektronické sčítanie. Potrebné je na neho desať minút a internetové pripojenie. Výsledky projektu Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) by sa mali využiť pri plánovaní parkov, dopravy, budovanie zariadení pre seniorov či materských škôl.

Na celom Slovensku prebieha od 15. februára do 31. marca sčítanie obyvateľov. Opakuje sa každých desať rokov. Po prvýkrát je však elektronické. Stačí vyplniť sčítací formulár na webovej stránke www.scitanie.sk, prípadne použiť mobilnú aplikáciu.

Formulár má 14 otázok, všetky dopĺňajú krátke výsvetlivky, vypĺňanie by tak malo byť jednoduché a rýchle, nemalo by zabrať viac než 10 minút. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Pre tých, ktorí nemajú prístup na internet, alebo sú menej technologicky zruční, bude k dispozícii takzvané asistované sčítanie. To znamená, že obyvateľ môže navštíviť kontaktné miesto, ktoré neskôr zriadi mestská časť, kde ho sčíta asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Pre pandemickú situáciu a opatrenia sa v zmysle novely zákona termín tohto asistovaného sčítania posunul. Začne sa 1. apríla (ak to pandemická situácia dovolí) a potrvá najneskôr do 31.októbra v tomto roku.

Povinné a asistované

Projekt Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal svojou prvou fázou, a to sčítaním domov a bytov, ktoré trvalo do 12. februára tohto roku. Plynulo na neho nadviazalo sčítanie obyvateľov, ktoré trvá šesť týždňov a je povinné.

Sčítať sa musí každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt a rovnako občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V danom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Asistované sčítanie by malo trvať od apríla do konca októbra, v prípade, že jeho termíny nezmení pandemická situácia.

„V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú pôsobiť i mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu obyvateľ požiada,“ vysvetľuje Jasmína Stauder, hovorkyňa Projektu Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021. Obyvateľ môže o takúto službu požiadať napríklad z dôvodu imobility, potom ho podľa hovorkyne navštívi mobilný asistent a sčíta ho.

Pre plánovanie dopravy a území

Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 patria totiž k prioritám ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu i spracovania údajov. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov má priniesť po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovensko, jeho obyvatelia a ich život za uplynulé obdobie zmenili. Údaje zo sčítania má Slovensko využiť pri plánovaní novej infraštruktúry, budovaní ciest, nájomných bytov, či ako podklad pre územné plánovanie obcí. Výsledky by mali prispieť aj k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón aj detských ihrísk. Dáta by mali pomôcť tiež pri plánovaní nových materských a základných škôl, alebo zariadení stacionárov pre dôchodcov v konkrétnych regiónoch.

 

Ak by ste mali ďalšie otázky, problémy, k dispozícii sú telefónne infolinky.

Call centrum na telefónnom čísle +421 2 20 92 49 19 - každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Infolinka na telefónnom čísle +421 2 22 11 99 99 - každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod.

 

Sčítanie obyvateľov 2021

  • Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
  • Je povinné, elektronické a integrované.
  • Sčítací formulár má 14 otázok, všetky sprevádzajú vysvetlivky, umiestnený bude na webovej stránke www.scitanie.sk.
  • Kontakty: infolinka 0800 222 888, call centrum pre sčítanie 02/2092 4919. Funguje od 15. februára. scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
  • Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkeho – prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
  • Mobilná aplikácia bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
  • Asistované sčítanie sa začne 1. apríla a trvať by malo do 31. októbra 2021.Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00