21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Vrecový zber pre rodinné domy

Vrecový zber pre rodinné domy

Od septembra tohto roka hlavné mesto zaviedlo vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Odvoz bude prebiehať v dvojtýždňovom intervale. Zavedením tohto systému zberu pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia odpadov v hlavnom meste zvýšiť podľa spoločnosti OLO až o 20 percent. Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení.

Hlavné mesto v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a.s. a OZV NATUR-PACK a.s. spustili v auguste minulého roka prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach. Od spustenia sledovali správnosť triedenia a čistotu triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu.

Hlavné mesto vyhodnotilo systém ako úspešný, a preto ho od februára 2021 zaviedlo aj v ďalších troch mestských častiach, a od septembra pripojilo aj zvyšné mestské časti Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Každé zapojenie sa do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec ¬ dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier, a to bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO - 02/50 110 111.

Zberné hniezda postupne zaniknú.

Harmonogram odvozu

-uzavreté vrecia je potrebné vyložiť v deň zberu do 7.00.

-deň zber, harmonogram a informácie – www.olo.sk - odvozový deň triedeného odpadu vrecový zberDátum zverejnenia: 07.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 07.09.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00