23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zber nebezpečného odpadu 2022

Zber nebezpečného odpadu 2022

Hlavné mesto organizuje zber komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom nebezpečných látok. V Dúbravke bude 12. marca od 10.30 – 12.30 pri požiarnej zbrojnici.

V sobotu 12. marca pri požiarnej zbrojnici bude na mieste pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

•    Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

•    Batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

•    Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

•    Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

NOVINKA! Možno priniesť aj staré ortuťové teplomery 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.

V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00