Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Vyhlásenie o prístupnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.dubravka.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.dubravka.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Pri nastavení zobrazovania na rozlíšenie 1024 x 768 (200 %) dochádza k prekrytiu jednotlivých grafov, pričom koláčový graf prekrýva nadpis "Čerpanie položiek rozpočtu"; jedná sa o externý obsah vložený do iframe [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Obsah webovej stránky je zložený z textu vo forme obrázku. Používateľ využívajúci asistenčnú technológiu sa nedozvie informácie obsiahnuté v danom obrázku, keďže samotný alternatívny text je rovnaký ako nadpis stránky. Informácie musia byť poskytnuté v textovej podobe. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Ak sa nastaví výška riadku na 1,5 násobku veľkosti písma; rozostup medzi odsekmi na dvojnásobok veľkosti písma; rozostup písmen na 0,12 násobku veľkosti písma a rozostup slov na 0,16 násobku veľkosti písma, tak dochádza k prekrytiu textov v grafe. - jedná sa o externý obsah vložený do iframe [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Pri zameraní grafu kurzorom sa zobrazí dodatočná informácia, ktorá prekrýva okolité informácie. Táto informácia sa nedá skryť pomocou "esc". - jedná sa o externý obsah vložený do iframe [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Ak používateľ zadá do formulára e-mailová adresu v nesprávnom tvare, tak sa zistí chyba, ale neposkytnú sa návrhy na opravu danej chyby.  [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.10.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla www.dubravka.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 26.10.2021

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@dubravka.sk
Správcom webového sídla je Mestská časť Bratislava-Dúbravka a jeho prevádzkovateľom je AlejTech, spol. s r.o.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Ing. Anna Kupková, samostatný odborný referent útvaru informatiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 26.10.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava