18. júla 2019
Meniny má Kamila

Kolaudačné rozhodnutie - 10181

stavba: "Polyfunkčný komplex Polianky"
objekty:
SO 13 VN prípojka
SO 14 NN prípojka a areálové rozvody

SU-10181/3473/2018/H/22/VL (264 kB)

Dátum vyvesenia: 11.07.2018
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00