21. januára 2021
Meniny má Vincent

Kolaudačné rozhodnutie 12607

stavba:„Polyfunkčný komplex Polianky“

stavebné objekty:
SO 01 Obytný súbor blok A - obchodné priestory AO 01, AO 10
miesto stavby : pozemok CKN parc. č. 2436/183, k.ú. Dúbravka,

SO 01 Obytný súbor blok B – obchodné priestory BO 10, BO 11, BO 12, fitness BO 13,
miesto stavby : pozemok CKN parc. č. 2436/184, k.ú. Dúbravka,

SO 01 Obytný súbor blok E – obchodné priestory EO 10, EO 11, EK 10, miesto stavby : pozemok CKN parc. č. 2436/182, k.ú. Dúbravka,

č. SU-12607/2284/2020/H/13/VL (150 kB, pdf)

Dátum vyvesenia: 10.09.2020
Dátum zvesenia: 28.09.2020

Dátum zverejnenia: 10.09.2020
Koniec zverejnenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Dátum zverejnenia: 10. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 9. 2020Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00