9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Kolaudačné rozhodnutie - BA Dúbravka, Hrubá lúka – VNK, TS, NNK - SU-15966/2588/2023/H-11/JB

Kolaudačné rozhodnutie
Stavba: „BA Dúbravka, Hrubá lúka – VNK, TS, NNK“ pozemky reg. "C" KN parc. č. 4208/3, 4208/4, 4208/11, 4209/11, 4209/12, 4208/3, 4205 a 4209/17 v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava (ďalej k.ú. Dúbravka, Bratislava) a reg. "E"KN parc. č. 1-4405/2, 1-4405/3, 1-4405/4, 1-4405/5, 1-4405/6, 1- 4405/7, 1-4405/8, 1-4405/9, 1-4405/11, 1-4405/12, 1-4403/101, 1-4405/13, k.ú. Dúbravka, Bratislava
V členení na stavebné objekty :
SO 01 - VN káblové vedenie
SO 03 - NN káblové vedenie
SO 04 - Demontáž VN vzdušnej prípojky a PTS0001-089
SO 05 - Výmena rozpojovacích skríň PRIS
PS 02 - navrhovaná TS
Dátum vyvesenia: 28.08.2023
Dátum zvesenia: 13.09.2023
Dátum zverejnenia: 28.08.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00