27. septembra 2023
Meniny má Cyprián

Kolaudačné rozhodnutie - Polyfunkčný komplex Čerešne 2 - SU-9577/436/2023/H-6/LV

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Stavba: „Polyfunkčný komplex Čerešne 2“,
stavebné objekty:
SO 04 Obytný súbor s podzemnou garážou blok L, M, N
SO 30 Hrubé terénne úpravy
SO 36 Vonkajšie osvetlenie
SO 36.1 Areálové vonkajšie osvetlenie – 2. časť
SO 39 Vnútorné vybavenie a prvky malej architektúry
SO 39.2 Prvky malej architektúry
PS 10. 02 Odovzdávacia stanica tepla SO 04
Dátum zverejnenia: 05.05.2023
Koniec zverejnenia : do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 05.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 05.05.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00