5. decembra 2021
Meniny má Oto

Nariadenie na odstránenie nepovolenej stavby SU-19042/5570/2021-DF

Rozhodnutie – Nariadenie na odstránenie nepovolenej stavby
Stavba spevnenej plochy pre prístup a príjazd k OIR, na pozemkoch EKN parc. č. 1716, 1718, 1719 a 1835/1, k. ú. Dúbravka, Bratislava vedených ako lesné pozemky

Dátum vyvesenia: 24.11.2021
Dátum zvesenia: 09.12.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00